1/3

Te Püai e te Ti'aturi

2013

46kg

Roche Plutonique, origine Tahiti

37h x 40 x 22 cm

Lieu Final: Arabie Saoudite

2013 46kg Plutonic rock, origin Tahiti 37h x 40 x 22 cm Final Place: Saudi Arabia